Consciència Holística


Què és

La Consciència Holística acompanya les persones a experimentar, viure i comprendre com, respectant l’ordre natural de la vida i els seus cicles, s’aconsegueix un desenvolupament harmoniós i saludable de l’ésser humà. Entenem l’ésser humà en tots els seus aspectes: els diferents nivells (corporal, vital emocional, mental i espiritual); les seves polaritats (donar-rebre; força-suavitat; masculí-femení, etc.) i les dues dimensions (individual-social). Considerem que el grau de coherència i harmonia entre tots aquests aspectes és el que determina l’estat o grau de salut, tant dels individus, com de les parelles, famílies, col·lectius i estructures o institucions socials.

La Consciència Holística és un marc molt idoni per a les persones que volen conèixer vivencialment la Transformació Holística i/o iniciar-se en un procés de desenvolupament integral.

A qui va adreçat

 • A totes les persones adultes interessades en el propi desenvolupament integral.
 • Als professionals que treballen en l’àmbit de l’educació i de les relacions humanes.
 • Als pares/mares, sols o amb els fills/es.

Què aporta

 • Un major coneixement de si mateix/a i un millor aprofitament de les pròpies capacitats, és a dir:
  • Endinsar-se en els diferents nivells de l’ésser humà: cos, energia, emocions-sentiments i ment.
  • Conèixer i aprendre a fluir entre les polaritats que ens constitueixen com a éssers humans: masculí-femení, suau-fort, … per tal d’anar aconseguint l’equilibri i la integració d’aquestes polaritats.
  • Integrar i harmonitzar les dimensions individual i social (comunitària).
 • Discerniment entre l’essència genuïna de cada persona i els patrons heretats, i/o apresos que ens limiten.
 • Connexió amb les potencialitats de cadascú.
 • Fluir amb els cicles de la vida i els seus processos naturals.
 • Un notable millorament de les relacions de parella i familiars.
 • Orientació clara i precisa per promoure el propi desenvolupament integral.
 • Millorament de la salut i el benestar en tots els aspectes.
 • Coneixement de l’enfocament holístic en base a la pròpia experiència.
 • Apropament al que podria ser el veritable sentit de l’existència humana, i eines per anar-ho aplicant a la pròpia vida.

Com es treballa

Treballem tots els aspectes esmentats en l’apartat Què és. Fem una breu introducció al nivell que treballem, començant, normalment pel cos, ja que és la base o estructura que conté i sosté la pròpia energia vital, i ho compaginem amb pràctiques en què hi participa tot el grup amb d’altres realitzades en grups reduïts. Després de les pràctiques fem l’elaboració de l’experiència viscuda per cada un/a dels participants, construint així coneixement partint de la pròpia experiència i de la dels companys/es.

Com funciona

Oferim diferents nivells, tipus i modalitats de tallers de Consciència Holística:

Taller Introductori a la Consciència Holística: Un dissabte cada mes, amb un total de 7 dissabtes, de 10 a 14h.  
Programa

Taller d’Aprofundiment a la Consciència Holística Un dissabte cada mes, amb un total de 8 dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 19h.

Tallers específics per a professionals de l’educació:

 • Taller Introductori (15 hores).
 • Taller d’Aprofundiment (30 hores).
 • Taller de Consciència Holística aplicada a l’aula (30 hores).

Atenció: El taller de CH aplicada a l’aula implica haver completat els dos nivells anteriors, l’Introductori i el d’Aprofundiment.

Tallers per a pares/mares i fills/es.

Tallers a la carta en funció dels interessos del col·lectiu que ho demana.

OBSERVACIONS:
Tots els tallers els podem oferir en modalitat intensiva (en cap de setmana) o en modalitat regular (3 hores setmanals o quinzenals, en dies feiners).
El nombre de participants per taller és limitat.

Sexualitat/Integració Holística


Què és

Cal aclarir que, en aquest treball, amb el terme Sexualitat ens referim a l’energia vital primària de què som dipositaris tots els éssers humans. Entenem que l’energia sexual és font de vida, de regeneració i de creativitat.

Aquest és un treball per a persones que volen aprofundir en la Transformació Holística. Potencia la curació i el creixement de la persona en tots els seus aspectes, i promou l’harmonia i coherència entre l’energia primària i l’energia espiritual. Es treballa de manera vivencial, i s’involucra en el treball el cos, l’energia sexual, el cor, la ment, l’espiritualitat i la natura. El treball potencia la identitat única de cada participant i el despertar del propi guia interior. Els/les participants aprenen a regular el propi procés des de la consciència de les capacitats presents i els límits necessaris en cada moment. Treballar amb l’energia primària, sexual, permet una renovada concepció i gestació, i el renaixement a una vida nova, coherent i harmoniosa amb el nostre ser genuí.

Aquest treball es basa en l’experiència i implica contacte físic. El contacte és sempre respectuós, no intencional, no sexual, i potencia l’acceptació de i el despertar en els diferents aspectes de la realitat humana.

A qui va adreçat

A les persones majors d’edat que, per necessitat de salut o per inquietud personal, volen aprofundir en el seu procés de transformació i apostar per un desenvolupament holístic des del seu ésser genuí.

Què aporta

  • Aprofundiment en la pràctica de l’acceptació incondicional com a clau fonamental per a la curació, creixement i transformació personal i comunitària.

  • Reconeixement i acceptació de la pròpia realitat sexual i espiritual.

  • Alliberació progressiva de la vergonya associada al cos i a la sexualitat. Aquesta alliberació és necessària per facilitar l’encarnació de l’energia primària, ja que la vergonya contrau i tanca el cos, impedint que l’energia s’encarni (prengui cos).

  • Identificació de vies d’integració de la sexualitat i de l’espiritualitat en la vida quotidiana.

  • Consciència de l’impacte de la integració de la sexualitat i de l’espiritualitat en l’emergència del cor des de la seva naturalesa essencial, més enllà de referents i patrons establerts.

  • Identificació de vies d’accés al propi cor essencial.

  • Integració i harmonització de les dues polaritats, la femenina i la masculina, presents en totes les persones, dones i homes, despertant el potencial creatiu que genera la integració.

  • Integració i harmonització de les dimensions individual i social (comunitària), presents en totes les persones, despertant el potencial harmonitzador i creatiu que n’emergeix.

  • Aprenentatge de la gestió de la pròpia realitat humana, atenent inquietuds i conflictes personals i únics, més enllà de referents i patrons psicològics i culturals, heretats i/o apresos.

Com es treballa

Es treballen tots els aspectes bàsics per a una bona salut de l’ésser humà: cos, energia vital, emocions–sentiments, ment lògica-analògica, obertura a la transcendència (espiritualitat); també les dues polaritats (receptivitat-proclivitat), i les dues dimensions (individual-social).

Comencem per una pràctica de mobilització i una breu introducció al nivell que treballem, prioritzant, normalment, el cos, ja que és la base o estructura que conté i sosté la pròpia energia vital. Expliquem la pràctica que farem utilitzant una demostració com a exemple. Compaginem pràctiques en què hi participa tot el grup amb d’altres realitzades en grups reduïts, proposades pels membres del grup i pactades de comú acord entre els participants.

Les pràctiques pactades de comú acord entre membres del grup s’anomenen “contractes”, denominació creada pel Ramon V. Albareda a finals dels anys 70, quan va començar aquest treball amb la Sexualitat, per intitular les pràctiques en grups de dues, tres o més persones, pactades entre elles, i en les quals s’acorda el què, el com, l’espai, el temps i els límits que cadascú posa. Aquesta modalitat i la denominació de contractes va ser creada en el marc del treball de Sexualitat Holística/Integració Holística, creat també pel Ramon V. Albareda, i en què, posteriorment, es va incorporar com a professional la Marina T. Romero.

En aquesta nova etapa decidim canviar la denominació de contractes per acords. Creiem que acords és un terme que reflecteix millor el contingut d’aquestes pràctiques en grups reduïts.

En acabar les pràctiques acordades, convidem els participants a elaborar el que cadascú ha viscut, construint així coneixement en base a la pròpia experiència personal i a la dels companys/es.

Tant les pràctiques en grup com les acordades, juntament amb l’elaboració posterior, ajuden a prendre consciència de tots els aspectes que configuren l’ésser humà esmentats anteriorment, faciliten la comprensió de nosaltres mateixos com a éssers holístics, ajuden a millorar interiorment i també a fluir millor en la nostra relació amb l’entorn. És un procés que ens porta a conèixer, aprofundir i transformar l’energia primària, sexual, de manera coherent, harmoniosa i constructiva, en els tres nivells d’estructures que disposem: corporals, emocionals i mentals, així, en aquest ordre.

Com funciona

Trobades intensives en cap de setmana: 12 hores/trobada (dissabte matí i tarda, i diumenge matí).

També es poden organitzar Trobades regulars de 3 hores, setmanals o quinzenals.

NOTA: Tant el treball de Consciència Holística com el de Sexualitat/Integració Holística també es poden aplicar a nivell individual, de forma complementària o no, al treball en grup.

DANCE WITHIN


Què és

Dance Within és una pràctica que convida a endinsar-nos en la dansa de la vida i a aprendre a fluir amb el seu moviment cíclic entre l’activitat i el repòs.

És la dansa que tots i totes portem dins. Creem un clima d’inspiració per deixar fluir el nostre propi moviment genuí i innat, el que surt de dins quan no el reprimim ni imitem el moviment dels altres.

Vivim la dansa de la vida com un fluir entre les nostres polaritats: activitat-repòs, dins-fora, fort-suau, masculí-femení, sexual-espiritual… Aquest anar i venir entre les nostres polaritats ens ajuda a conèixer les pròpies possibilitats i, així, contribuir a fer que aquestes polaritats esdevinguin complementàries, creant equilibri, harmonia i, per tant, afavorint el benestar (benésser seria una expressió més apropiada), l’alegria de viure i en definitiva la nostra salut integral.

Aquesta pràctica neix de la inquietud d’oferir un espai tenint en compte la necessitat vital d’expressar-nos i comunicar-nos a través del cos i del moviment, tant de manera individual com relacionant-nos amb els altres.

Facilitem un ambient cuidat amb la calidesa d’una sensibilitat acollidora i respectuosa, així és com es crea un clima de llibertat que possibilita veure’ns a nosaltres mateixos i saber-nos gestionar coherentment amb el nostre ésser genuí.

La pràctica Dance Within ofereix la possibilitat de connectar amb la nostra essència genuïna i facilita expressar-la, tant individualment com interaccionant amb els/les companys/es.

Oferim una sessió de tres hores, en un espai càlid i acollidor, lliure d’estereotips i condicionants socials. T’acompanyem per mitjà de la respiració i amb l’ajuda de la música fins a connectar amb la teva dansa interior.

Dance Within: Eros & Spirit

És una modalitat on continuem treballant tots els aspectes de Dance Within, però el que caracteritza Dance Within: Eros & Spirit és un major grau d’implicació, orientat a la naturalització del cos, desprenent-nos dels patrons pejoratius i de vergonya que en la nostra cultura i educació ens han inculcat en relació al cos i a la sexualitat. El treball és especialment cuidat, respectuós i lliure, tenint en compte i respectant els límits que posi cadascú.

A qui va adreçat

 • A totes les persones que vulguin gaudir experimentant, descobrint les possibilitats del moviment corporal.

 • També a totes les persones que es vulguin conèixer mitjançant l’expressió corporal, potenciar la seva pròpia identitat genuïna, sentir el fluir de l’energia, l’alegria de viure, i aprendre a relacionar-se amb els altres en el marc de la dansa, sense deixar de ser un/a mateix/a.

Com funciona

Una sessió mensual de 2h 30 minuts.

Programa

Meditació Holística


Què és

La Meditació Holística cultiva una espiritualitat integral que incorpora la veu i la saviesa del cos, de l’instint, del cor, de la ment i de la consciència.

Actualment es tendeix a valorar l’activitat, l’acció, la productivitat, la rapidesa… més que no pas el recolliment, la lentitud, el silenci, el repòs… Aquesta tendència desencadena moltes d’alteracions de la salut: estrès, tensió, angoixa, insomni, etc. Davant d’aquest panorama emergeix, cada cop més, la necessitat de tornar a connectar amb els ritmes naturals de la vida i promoure l’equilibri entre l’activitat i el repòs.

La Meditació Holística inclou contacte físic contemplatiu i respectuós entre els participants, que facilita el restabliment de la connexió amb l’harmonia natural del nostre ésser, i fomenta l’obertura a la transcendència (així és com entenem l’espiritualitat).

A qui va adreçat

A totes les persones (nens/es a partir dels 6 anys, adolescents i adults) que valoren i s’interessen per una forma de meditació interactiva que impliqui tots els nivells de la persona (cos, energia vital, emocions-sentiments i ment) i que atengui les dimensions individual, social i espiritual de l’ésser humà.

Què aporta

 • Descans, pau i serenor. Reforça l’obertura i connexió espiritual.

 • Consciència de la pròpia realitat i de la realitat de l’entorn amb què interaccionem.

 • Una major unió de la ment amb el cos, amb l’energia vital i amb les emocions-sentiments.

 • Connexió profunda amb l’harmonia natural del nostre ésser.

 • Reforçament de la relació amb les persones de l’entorn, fonamentada en l’amor i acceptació incondicional. Potencia el sentiment de comunitat.

 • Facilita la integració, tant a nivell individual com social.

Com funciona

Una sessió mensual d’1 hora

Programa

Cicles de xerrades-col·loqui des d’una perspectiva holística


Què és

Són cicles d’un nombre determinat de xerrades, segons s’acordi. Les xerrades poden estar centrades en un tema específic, en què es va aprofundint al llarg del cicle. També es pot tractar un tema diferent en cadascuna de les xerrades del cicle. I també poden ser xerrades totalment obertes sobre temes de desenvolupament integral i relacions humanes. En aquest últim cas hi ha una interacció entre tots/es els/les participants, on el/la professional assumeix el rol de moderador/a fent aportacions des d’una perspectiva holística.

A qui va adreçat

 • A totes les persones que estan interessades a ampliar la seva informació i coneixement sobre temes de desenvolupament integral i relacions humanes des d’una perspectiva holística.

 • A col·lectius específics, com escoles, pares/mares, empreses, associacions de tot tipus, clubs esportius o d’altre tipus, etc., que volen atendre l’aspecte humà de les persones que formen el col·lectiu per millorar la qualitat humana, tant de cadascú com individu com de la relació entre les persones que formen el col·lectiu.

 • També es poden organitzar xerrades obertes a les persones del públic en general, que hi puguin estar interessades.

Com funciona

El col·lectiu que estigui interessat a organitzar un cicle de xerrades ha de posar-se en contacte amb ESTEL, utilitzant el formulari que hi ha a continuació, o bé trucant al telèfon 609212022, Glòria, o al 696484746, Ramon, per concertar una entrevista amb l’objectiu d’acordar els aspectes pràctics del cicle de xerrades: tema o temes de les xerrades, nombre de xerrades, dates, lloc i cost.

CONTACTA AMB NOSALTRES