DESCARREGAR PROGRAMA PDF

Consciència Holística


Què és

La Consciència Holística acompanya les persones a experimentar, viure i comprendre com, respectant l’ordre natural de la vida i els seus cicles, s’aconsegueix un desenvolupament harmoniós i saludable de l’ésser humà. Entenem l’ésser humà en tots els seus aspectes: els diferents nivells (corporal, vital emocional, mental i espiritual); les seves polaritats (donar-rebre; força-suavitat; masculí-femení, etc.) i les dues dimensions (individual-social). Considerem que el grau de coherència i harmonia entre tots aquests aspectes és el que determina l’estat o grau de salut, tant dels individus, com de les parelles, famílies, col·lectius i estructures o institucions socials.

La Consciència Holística és un marc molt idoni per a les persones que volen conèixer vivencialment la Transformació Holística i/o iniciar-se en un procés de desenvolupament integral.

A qui va adreçat

 • A totes les persones adultes interessades en el propi desenvolupament integral.
 • Als professionals que treballen en l’àmbit de l’educació i de les relacions humanes.
 • Als pares/mares, sols o amb els fills/es.

Què aporta

 • Un major coneixement de si mateix/a i un millor aprofitament de les pròpies capacitats, és a dir:
  • Endinsar-se en els diferents nivells de l’ésser humà: cos, energia, emocions-sentiments i ment.
  • Conèixer i aprendre a fluir entre les polaritats que ens constitueixen com a éssers humans: masculí-femení, suau-fort, … per tal d’anar aconseguint l’equilibri i la integració d’aquestes polaritats.
  • Integrar i harmonitzar les dimensions individual i social (comunitària).
 • Discerniment entre l’essència genuïna de cada persona i els patrons heretats, i/o apresos que ens limiten.
 • Connexió amb les potencialitats de cadascú.
 • Fluir amb els cicles de la vida i els seus processos naturals.
 • Un notable millorament de les relacions de parella i familiars.
 • Orientació clara i precisa per promoure el propi desenvolupament integral.
 • Millorament de la salut i el benestar en tots els aspectes.
 • Coneixement de l’enfocament holístic en base a la pròpia experiència.
 • Apropament al que podria ser el veritable sentit de l’existència humana, i eines per anar-ho aplicant a la pròpia vida.

Com es treballa

Treballem tots els aspectes esmentats en l’apartat Què és. Fem una breu introducció al nivell que treballem, començant, normalment pel cos, ja que és la base o estructura que conté i sosté la pròpia energia vital, i ho compaginem amb pràctiques en què hi participa tot el grup amb d’altres realitzades en grups reduïts. Després de les pràctiques fem l’elaboració de l’experiència viscuda per cada un/a dels participants, construint així coneixement partint de la pròpia experiència i de la dels companys/es.

Com funciona

Dues modalitats:

 1. Intensiva: Taller en cap de setmana de 4, 8 o 12 hores.
 2. Regular: Taller de 2 o 3 hores en dies feiners setmanals o quinzenals.

Es constitueix el grup en el començament del cicle (tardor: setembre) i treballem les mateixes persones fins l’acabament del cicle (estiu).

NOTA: Tant el treball de Consciència Holística com el de Sexualitat/Integració Holística també es poden aplicar a nivell individual, de forma complementària o no, al treball en grup.

OBSERVACIONS:
Tots els tallers els podem oferir en modalitat intensiva (en cap de setmana) o en modalitat regular (3 hores setmanals o quinzenals, en dies feiners).
El nombre de participants per taller és limitat.

CONTACTA AMB NOSALTRES