EDUCACIÓ HOLÍSTICA

La Formació en Educació Holística que plantegem està basada en l’enfocament de Transformació Holística, nascut a ESTEL. El nostre motor d’evolució és el convenciment que per millorar i/o transformar el nostre entorn social (família, escola, ambient de treball, associacions i institucions en què participem, etc.) cal començar per nosaltres mateixos, és a dir, per un treball personal que ens ajudi a créixer i madurar com a persones.

Per això treballem per a una Educació Holística de l’ésser humà que, com expliquem a la pestanya Transformació Holística, de l’apartat Qui som , es basa en els diferents nivells de l’ésser humà, en les seves polaritats i en les seves dues dimensions. Prenem com a referent els cicles naturals, com el de les quatre estacions de l’any. Aquesta Formació en Educació Holística acompanya les persones en el seu propi procés de transformació personal. Ens ajuda com adults a tenir una visió holística de l’ésser humà i de l’educació, a ser més conscients, oberts i innovadors, per poder acompanyar (e-ducar) els infants des del seu ésser complert.

VIDEO

Característiques i plantejament de la Formació en Educació Holística

1. La formació comença per l’autoconeixement de la persona que es vol formar.

2. La formació està estructurada de manera que contempla tres àrees: vivencial, didàctica i teòrica, en aquest ordre.

  • Àrea vivencial. Implica treballar des la pròpia vivència, observant, entenent i comprenent de manera holística el nostre propi desenvolupament. Es treballa l’autoconeixement de manera vivencial a través d’unes pràctiques psico-corporals. Creiem que conèixer-se integralment a un mateix és la base per poder acompanyar a altres persones.

L’àrea vivencial es pot compaginar amb la didàctica i teòrica.

  • Àrea didàctica. Les pràctiques vivencials, inicialment més centrades en el propi desenvolupament integral, van prenent un caire més didàctic, aplicant a les noves pràctiques el coneixement destil·lat de les experiències viscudes en les pràctiques anteriors i enriquint-lo amb aportacions complementàries, tant per part dels alumnes de la formació com del/a formador/a.

  • Àrea teòrica. Les dues àrees anteriors (vivencial i didàctica) preparen a la persona formada per una comprensió vinculada a l’experiència, capacitant-la per explicar, de manera original i única, amb paraules la praxi professional, tant davant de si mateix, com dels alumnes i pares/mares, com també dels altres professionals.

L’àrea didàctica i teòrica es van donant simultàniament.

3. Els professionals de l’Educació (mestres, professors, pares/mares) que desitgin formar-se en aquest enfocament poden:

  • Opció A: Participar en el programa de Formació en Transformació Holística, escollint la branca d’Educació (https://www.estel.es/formacio/). En aquest cas la Formació es faria a ESTEL, Centre de Creixement Personal i Escola d’Estudis Integrals, de Barcelona, o bé
  • Opció B: Organitzar la Formació en el propi Centre Educatiu: Escola, Institut, Casal, Centre Cívic, Associació… En aquest cas podem oferir una Formació adaptada a les necessitats, interessos i característiques del centre, tant en relació als continguts com a les qüestions pràctiques.

 

Programa

Aquest programa específic de Formació en Educació Holística consta de tres cursos.

ETAPA 1: Consciència Holística: Introducció a l’Enfocament Holístic.

Un dissabte al mes d’octubre a maig, de 10 a 14h (32h).

El  primer any es treballa bàsicament des de  l’àrea vivencial. Comencem per l’autoconeixement dins l’enfocament holístic, partint de la vivència personal de cada participant i a partir d’unes pràctiques psico-corporals. Es posa l’èmfasi en l’observació i en anar prenent consciència d’un mateix i de les pròpies potencialitats i limitacions. Es combina el treball individual amb el grupal i és imprescindible assistir a totes les sessions.

PROGRAMA EN PDF

ETAPA 2: Integració Holística: Aprofundiment en l’Enfocament Holístic.

Un dissabte al més de 10 a 14h i de 16 a 20h.(64h).

En el segon curs es continua treballant de manera vivencial l’autoconeixement però ja comença l’àrea didàctica i la teòrica de l’enfocament. Es fa a través d’unes pràctiques que prepara cada participant, amb l’assessorament del tutor/a, a partir d’un supòsit, i que seran realitzades en el marc grupal de la formació. Es treballa amb el supòsit sobre el que es fa la pràctica, fent aportacions complementàries, tant per part dels alumnes en formació com del/de la formador/a, enriquint-les i contribuint a la comprensió i aprenentatge de tots els participants. D’aquesta manera es va construint coneixement d’un mateix i de com aplicar-ho a la pràctica professional en general.

PROGRAMA EN PDF

ETAPA 3: Aplicació de l’Enfocament Holístic a l’Aula.

Pràctiques supervisades, a nivell individual i/o en grup.

Un dissabte al més d’octubre a maig, de 10 a 14h i de 16 a 20h.(64h).

En aquest curs s’aprèn a  aplicar l’enfocament holístic a l’educació, a través d’unes  pràctiques d’intervenció i de recollida d’informació en l’entorn educatiu de l’alumne que s’està formant.

El grup de formació és el marc per exposar l’aplicació d’aquestes pràctiques. S’analitza holísticament l’estratègia i les intervencions de l’alumne/a en les seves pràctiques, i també es mostren i s’argumenten altres possibles opcions d’estratègia i d’intervenció. Així és com l’alumne/a va construint coneixement a partir de la pràctica, i també va bastint una identitat professional genuïna i coherent amb la seva identitat personal.

Les pràctiques supervisades han de cobrir un total de 300h.

PROGRAMA EN PDF

Certificat

Als participants que hagin assistit al 90% de les trobades dels tres cursos rebran un Certificat acreditatiu d’haver completat la Formació en Educació Holística.