El gener de 1976 el Ramon V. Albareda, amb l’ajuda de la Carme Cánovas París, fundà el Centre ESTEL amb l’ànim de crear una estructura des de la qual poder oferir els seus serveis com a psicòleg i sexòleg. L’estructura creada també li serviria, al mateix temps, per desenvolupar la seva pròpia recerca en l’àrea del desenvolupament personal, i per donar entrada a Espanya a professionals estrangers vinculats a les Psicologies Humanista i Transpersonal, encara molt joves en aquella època. Des de llavors i gràcies a l’experiència facilitada pel pas constant de clients i professionals, el Centre ha anat fent el seu propi procés de creixement i maduració. ESTEL ha passat de ser un Centre integratiu obert a les noves alternatives de la psicologia moderna, a ser un Centre amb un enfocament integral de creació pròpia que no es basa en treballs ja existents. Aquest nou enfocament ha estat creat des d’ESTEL per Ramon V. Albareda i Marina T. Romero mitjançant un treball d’elaboració llarg i pacient, basat en l’experiència personal i professional de diverses dècades.

El nou enfocament al principi s’anomena Holisme Integral i, tot i que té moltes formes d’aplicació, els dos treballs que més directament encarnen els seus principis s’anomenen Sexualitat/Integració Holística i Meditació Holística. L’Holisme Integral és un nou enfocament integral de curació, regeneració i de creixement psico-espiritual, en el qual es considera de cabdal importància que la persona recuperi el contacte amb les seves capacitats vitals més profundes i es reconegui com a ésser viu, creatiu i espiritual. En l’Holisme Integral es contemplen l’àmbit individual i l’àmbit social. Les seves formes d’aplicació són diverses i personalitzades però totes es caracteritzen per una visió holística (global) i ecològica (de sistema interactiu).

Des de gener de l’any 2000 i amb la cooperació del Jorge N. Ferrer, aquest enfocament el presentem a California Institute of Integral Studies (CIIS), a Esalen Institute i a altres indrets de Califòrnia, EUA. Aquestes institucions són pioneres en l’exploració de noves alternatives a la psicologia tradicional i de possibles vies de desenvolupament integral de la persona. Durant molts anys hem treballat orientats i animats pels resultats directes dels processos de persones i grups que han confiat en nosaltres i en la nostra manera de treballar. En aquest moment comptem amb el reconeixement professional i social de persones i institucions de diferents indrets del món que es dediquen a potenciar el desenvolupament integral de la persona.

L’intercanvi amb persones, professionals i institucions d’altres països ens resulta enriquidor de manera molt especial, i obre noves perspectives de desenvolupament a un enfocament que sempre ha estat en evolució contínua. Tant és així que a partir de 2012 decidim canviar el nom d’Holisme Integral pel de Transformació Holística, per considerar aquesta denominació més representativa, des del punt de vista semàntic, d’aquest nou enfocament concebut, gestat i nascut a ESTEL.
A ESTEL hem pogut ajudar a recuperar la salut i la joia de viure a moltes persones, que han trobat en l’enfocament de la Transformació Holística l’atenció i els recursos que justament necessitaven, com es pot comprovar en la petita mostra d’usuaris/àries que comenten la seva experiència en aquest mateix web.
Al llarg dels anys, a ESTEL s’han anat formant professionals especialitzats en Transformació Holística aplicada a diverses àrees. Alguns/es treballen pel seu compte, altres van entrar –ja fa anys– a formar part de l’equip professional d’ESTEL, concretament l’Anny Grau i el José Antonio Alemán. També n’hi ha d’altres que han creat el seu propi centre d’enfocament holístic, com la Maria Àngels Arnau, a la zona del Montseny, i el Raimon Negre conjuntament amb la Mireia Boix, a Berga. Últimament també el José Antonio Alemán, a Cantabria.
Després de molts anys de treball a Catalunya i a Califòrnia, la Marina estableix la seva residència habitual a Califòrnia i, juntament amb el Samuel Malkemus, s’ocupen d’organitzar i portar a terme les activitats de Transformació Holística als EUA. I és a Catalunya, principalment a Barcelona, on el Ramon s’encarrega d’algunes activitats, especialment en l’àmbit de la formació.

La llarga trajectòria d’ESTEL ha anat donant els seus fruits. El 2013 es crea el Grup Autogestionat de Transformació Holística (GATH), marc per aprendre a gestionar col•lectius aplicant l’enfocament holístic d’ESTEL, promovent una gestió i coordinació coherents i saludables, tant del col•lectiu com de l’estructura que el sosté, sense jerarquies i aprofitant les capacitats de cadascú en benefici propi i del grup.

A partir de 2014, la Glòria B. Playà, amb l’assessorament del Ramon V. Albareda, desenvolupa la Transformació Holística aplicada a l’educació. Crea el treball que anomena Consciència Holística (CH) i imparteix tallers de formació, dins i fora de l’escola on treballa, per mestres, pares/mares i fills/es, i desenvolupa també l’aplicació a l’aula de la CH. Tot i que els tallers de Consciència Holística neixen com a resposta a la gran necessitat de canvi i transformació que es respira al món educatiu, la trajectòria viscuda per la Glòria, fruit de la integració del propi procés personal i professional, així com l’estructura dinàmica que se li ha donat, fa que la Consciència Holística sigui una pràctica per a tothom qui estigui interessat/ada en el seu propi desenvolupament integral. Tant és així que, a partir del curs 2017-18, a ESTEL s’organitzen tallers de Consciència Holística dirigits a totes les persones que estiguin interessades en el seu creixement personal.
El 2017 la Glòria B. Playà crea també una modalitat de dansa que anomena Dance Within. Es tracta d’endinsar-se en la dansa de la vida i aprendre a fluir amb el seu moviment cíclic entre l’activitat i el repòs. Aquesta dansa facilita que cadascú aprengui a deixar fluir el seu propi moviment genuí, innat, el que surt de dins quan no es reprimeix ni s’imita el moviment i expressió dels altres.
El gener de 2017, el Ramon i la Glòria, recollint i integrant la llarga experiència personal i professional del Ramon i el procés personal i la dedicació de la Glòria, que l’han portat a desenvolupar la Consciència Holística, donen un nou impuls a les activitats d’ESTEL començant una nova etapa. Així mateix obren les portes a nous professionals, especialitzats en l’enfocament holístic aplicat a diferents àrees, que ofereixen les seves activitats com a membres del nou equip d’ESTEL.
Esperem continuar l’evolució desenvolupant noves aplicacions de la Transformació Holística a les diverses àrees del teixit de la nostra societat: família, empresa, dret, política, economia, ensenyament, medicina, infermeria, treball social, esport, etc. I així poder continuar ajudant les persones amb aquest treball original i genuí, i encara no materialitzat en tots els seus aspectes i possibilitats.

El gener de 1976 el Ramon V. Albareda, amb l’ajuda de la Carme Cánovas París, fundà el Centre ESTEL amb l’ànim de crear una estructura des de la qual poder oferir els seus serveis com a psicòleg i sexòleg. L’estructura creada també li serviria, al mateix temps, per desenvolupar la seva pròpia recerca en l’àrea del desenvolupament personal, i per donar entrada a Espanya a professionals estrangers vinculats a les Psicologies Humanista i Transpersonal, encara molt joves en aquella època. Des de llavors i gràcies a l’experiència facilitada pel pas constant de clients i professionals, el Centre ha anat fent el seu propi procés de creixement i maduració. ESTEL ha passat de ser un Centre integratiu obert a les noves alternatives de la psicologia moderna, a ser un Centre amb un enfocament integral de creació pròpia que no es basa en treballs ja existents. Aquest nou enfocament ha estat creat des d’ESTEL per Ramon V. Albareda i Marina T. Romero mitjançant un treball d’elaboració llarg i pacient, basat en l’experiència personal i professional de diverses dècades.

El nou enfocament al principi s’anomena Holisme Integral i, tot i que té moltes formes d’aplicació, els dos treballs que més directament encarnen els seus principis s’anomenen Sexualitat/Integració Holística i Meditació Holística. L’Holisme Integral és un nou enfocament integral de curació, regeneració i de creixement psico-espiritual, en el qual es considera de cabdal importància que la persona recuperi el contacte amb les seves capacitats vitals més profundes i es reconegui com a ésser viu, creatiu i espiritual. En l’Holisme Integral es contemplen l’àmbit individual i l’àmbit social. Les seves formes d’aplicació són diverses i personalitzades però totes es caracteritzen per una visió holística (global) i ecològica (de sistema interactiu).

Des de gener de l’any 2000 i amb la cooperació del Jorge N. Ferrer, aquest enfocament el presentem a California Institute of Integral Studies (CIIS), a Esalen Institute i a altres indrets de Califòrnia, EUA. Aquestes institucions són pioneres en l’exploració de noves alternatives a la psicologia tradicional i de possibles vies de desenvolupament integral de la persona. Durant molts anys hem treballat orientats i animats pels resultats directes dels processos de persones i grups que han confiat en nosaltres i en la nostra manera de treballar. En aquest moment comptem amb el reconeixement professional i social de persones i institucions de diferents indrets del món que es dediquen a potenciar el desenvolupament integral de la persona.

L’intercanvi amb persones, professionals i institucions d’altres països ens resulta enriquidor de manera molt especial, i obre noves perspectives de desenvolupament a un enfocament que sempre ha estat en evolució contínua. Tant és així que a partir de 2012 decidim canviar el nom d’Holisme Integral pel de Transformació Holística, per considerar aquesta denominació més representativa, des del punt de vista semàntic, d’aquest nou enfocament concebut, gestat i nascut a ESTEL.
A ESTEL hem pogut ajudar a recuperar la salut i la joia de viure a moltes persones, que han trobat en l’enfocament de la Transformació Holística l’atenció i els recursos que justament necessitaven, com es pot comprovar en la petita mostra d’usuaris/àries que comenten la seva experiència en aquest mateix web.
Al llarg dels anys, a ESTEL s’han anat formant professionals especialitzats en Transformació Holística aplicada a diverses àrees. Alguns/es treballen pel seu compte, altres van entrar –ja fa anys– a formar part de l’equip professional d’ESTEL, concretament l’Anny Grau i el José Antonio Alemán. També n’hi ha d’altres que han creat el seu propi centre d’enfocament holístic, com la Maria Àngels Arnau, a la zona del Montseny, i el Raimon Negre conjuntament amb la Mireia Boix, a Berga. Últimament també el José Antonio Alemán, a Cantabria.
Després de molts anys de treball a Catalunya i a Califòrnia, la Marina estableix la seva residència habitual a Califòrnia i, juntament amb el Samuel Malkemus, s’ocupen d’organitzar i portar a terme les activitats de Transformació Holística als EUA. I és a Catalunya, principalment a Barcelona, on el Ramon s’encarrega d’algunes activitats, especialment en l’àmbit de la formació.

La llarga trajectòria d’ESTEL ha anat donant els seus fruits. El 2013 es crea el Grup Autogestionat de Transformació Holística (GATH), marc per aprendre a gestionar col•lectius aplicant l’enfocament holístic d’ESTEL, promovent una gestió i coordinació coherents i saludables, tant del col•lectiu com de l’estructura que el sosté, sense jerarquies i aprofitant les capacitats de cadascú en benefici propi i del grup.

A partir de 2014, la Glòria B. Playà, amb l’assessorament del Ramon V. Albareda, desenvolupa la Transformació Holística aplicada a l’educació. Crea el treball que anomena Consciència Holística (CH) i imparteix tallers de formació, dins i fora de l’escola on treballa, per mestres, pares/mares i fills/es, i desenvolupa també l’aplicació a l’aula de la CH. Tot i que els tallers de Consciència Holística neixen com a resposta a la gran necessitat de canvi i transformació que es respira al món educatiu, la trajectòria viscuda per la Glòria, fruit de la integració del propi procés personal i professional, així com l’estructura dinàmica que se li ha donat, fa que la Consciència Holística sigui una pràctica per a tothom qui estigui interessat/ada en el seu propi desenvolupament integral. Tant és així que, a partir del curs 2017-18, a ESTEL s’organitzen tallers de Consciència Holística dirigits a totes les persones que estiguin interessades en el seu creixement personal.
El 2017 la Glòria B. Playà crea també una modalitat de dansa que anomena Dance Within. Es tracta d’endinsar-se en la dansa de la vida i aprendre a fluir amb el seu moviment cíclic entre l’activitat i el repòs. Aquesta dansa facilita que cadascú aprengui a deixar fluir el seu propi moviment genuí, innat, el que surt de dins quan no es reprimeix ni s’imita el moviment i expressió dels altres.
El gener de 2017, el Ramon i la Glòria, recollint i integrant la llarga experiència personal i professional del Ramon i el procés personal i la dedicació de la Glòria, que l’han portat a desenvolupar la Consciència Holística, donen un nou impuls a les activitats d’ESTEL començant una nova etapa. Així mateix obren les portes a nous professionals, especialitzats en l’enfocament holístic aplicat a diferents àrees, que ofereixen les seves activitats com a membres del nou equip d’ESTEL.
Esperem continuar l’evolució desenvolupant noves aplicacions de la Transformació Holística a les diverses àrees del teixit de la nostra societat: família, empresa, dret, política, economia, ensenyament, medicina, infermeria, treball social, esport, etc. I així poder continuar ajudant les persones amb aquest treball original i genuí, i encara no materialitzat en tots els seus aspectes i possibilitats.