Cicle de Diàlegs Educatius de Transformació Holística

.

.

Estem transitant temps de reptes sense precedents per a la humanitat que ens estan exigint la revisió i renovació profunda de les estructures, les formes i continguts tant a nivell personal com social i col·lectiu.

Tenim una gran oportunitat i per tant una gran responsabilitat per establir les bases del desenvolupament futur. El creixement personal, el treball cooperatiu, l’educació holística, el rescat dels valors bàsics, la importància del cultiu de relacions sanes, l’estima pel propi cos i la integració dels valors femenins i masculins, ben entesos, són fonaments que han de ser contemplats i viscuts des d’una visió holística.

Aquest cicle de diàlegs introdueix l’enfocament de la Transformació Holística, desenvolupada durant més de 40 anys des de l’experiència vivencial i treball professional terapèutic del seu co-creador Ramon V. Albareda, i de l’actual cap del centre, holoterapeuta i educadora Glòria B. Playà. La Transformació Holística és un camí de consciència participativa que contempla els diversos aspectes de l’ésser humà: corporal, vital / sexual, emocional i mental, i les nostres polaritats. Té com a referent els processos de la natura i com a objectiu l’evolució integral.

Ramon, Glòria i convidats van compartir la seva visió de com aquest enfocament holístic és rellevant en els nostres temps, per aportar salut i benestar a la vida de les persones, les institucions i la societat en general.

DIÀLEGS REALITZATS

Pots revisar nostres diàlegs realitzats al nostre canal de YOUTUBE. A continuació et deixem els enllaços corresponents:

Diumenge 29 novembre de 2020
Diàleg 1: Transformació Holística: Un enfocament de desenvolupament personal i social per als nostres temps.

El primer diàleg és una introducció per entendre quin és el procés de transformació de l’energia que es porta a terme quan una persona comença un procés de Transformació Holística.

Què passa quan despertem l’energia primària ?, Què passa quan l’energia primària és acollida pel cos i acompanyada pel nostre món somàtic, emocional i mental? Què passa quan co-creem estructures per expressar-nos amb coherència en la vida quotidiana? I com aquesta energia primària pot ajudar-nos a transformar els patrons i tendències heretades que obstaculitzen el benestar personal i col·lectiu.

Diumenge 3 de gener de 2021
Diàleg 2: Transformació Holística: Eros i Espiritualitat

La vergonya del cos i tabús sobre la sexualitat segueixen perdurant de maneres més o menys subtils des d’un llegat cultural mil·lenari. I si recuperem la consciència del nostre eros com a font immanent de la vida que experimentem en aquest cos? Observem també com el materialisme del paradigma dominant ens allunya de la nostra dimensió espiritual. I si ens obrim a una consciència més enllà del nostre ser limitat? En aquest diàleg explorarem les polaritats humanes de la sexualitat i l’espiritualitat, i la seva integració en una espiritualitat encarnada i una sexualitat sagrada.

Diumenge 7 de febrer de 2021
Diàleg 3: Transformació Holística: Cultivar relacions sanes

Diumenge 7 de Març de 2021
Diáleg 4: Transformació Holística: Cultivar relacions sanes II: Cap a nous models de relació

Com a éssers individuals i socials necessitem mantenir un equilibri entre aquestes dues dimensions del nostre SER. En una societat on les infraestructures prenen molta força ¿com podem desenvolupar-nos sense que lo genuí de cada un es difumini en aquesta estructura social globalitzada i tecnificada? Les relacions íntimes són una oportunitat per créixer i desenvolupar aspectes individuals. Necessitem noves formes de relacionar-nos més enllà de les que l’estructura social reconeix. En aquest diàleg considerem com ens relacionem – ¿I que seria cuidar i desenvolupar els vincles des d’una perspectiva holística? Quins reptes hi ha en els nostres temps per sostenir relacions conscients? Quines són les claus per obrir camins constructius per al benestar de totes les persones involucrades?

Diumenge 11 d’Abril de 2021
Diàleg 5: Educació Holística: Un canvi de paradigma pels nostres temps

Com a éssers individuals i socials necessitem mantenir un equilibri entre aquestes dues dimensions del nostre SER. En una societat on les infraestructures prenen molta força; cóm podem desenvolupar-nos sense que lo genuí de cada un es difumini en aquesta estructura social globalitzada i tecnificada? Les relacions íntimes són una oportunitat per créixer i desenvolupar aspectes individuals. Necessitem noves formes de relacionar-nos més enllà de les que l’estructura social reconeix. En aquest diàleg considerem com ens relacionem – I que seria cuidar i desenvolupar els vincles des d’una perspectiva holística? Quins reptes hi ha en els nostres temps per sostenir relacions conscients? Quines són les claus per obrir camins constructius per al benestar de totes les persones involucrades?

En aquests temps sense precedents per a la humanitat considerem de vital importància, revisar i replantejar-nos el paradigma educatiu actual ja que, entre tots els reptes que se’ns plantegen, considerem que l’educació és la base de solucions i conflictes per al desenvolupament del futur de la nostra societat.

Diumenge 9 de maig de 2021
Diàleg 6: Educació Holística: La rellevància del cos i l’energia sexual

Definim el significat de “energia sexual” com a font de vida i dimensió fonamental en l’educació dels éssers humans en totes les etapes de la nostra vida, des de la preconcepció fins arribar a la vida adulta.

Parlem de la importància de tenir cura i generar una comunicació lliure de vergonya i de judicis, entre nens / adolescents, famílies i educadors. Parlem també de la importància de l’acollida i acceptació per part de l’adult de les potencialitats de cada persona durant totes les seves etapes de creixement.

Diumenge 6 de juny de 2021
Diàleg 7: Educació Holística: El camí cap a una nova manera de comprendre l’educació 

En aquest diàleg concretem i enfatitzem sobre els punts que considerem clau de les sessions anteriors, amb la intenció de compartir les aportacions de la Transformació Holística aplicada a l’educació i contribuir amb un nou model holístic educatiu.

Així mateix abordem com influeixen les ideologies polítiques i les creences religioses en l’educació i deixar clar que no és tasca de l’escola inculcar ideologies ni creences religioses, sinó limitar-se a promoure el desenvolupament de valors i coneixements bàsics sobre la vida i fomentar l’obertura mental i valoració de tot el que aporta de constructiu qualsevol ideologia o creença.

.