La família de cor és un projecte de família dins del marc de les Relacions AMI (vegeu el capítol del Ramon V. Albareda Sexualidad, la apasionante aventura de la vida, Tercera part: Relaciones AMI, a l’apartat Publicacions d’aquest mateix Web, que pots consultar online o descarregar-te).

L’anomenem família de cor perquè ens uneix el sentiment de família, és a dir, ens uneix l’AMOR INCONDICIONAL –sense lligams ni contractes- i això ens porta cap a un compromís profund amb nosaltres mateixos, amb els altres components de la família i amb la vida en general. La família de cor és, doncs, una forma de convivència molt lliure d’estructures, que es basa fonamentalment en la confiança mútua i en l’amor incondicional. De moment som tres persones involucrades en aquesta experiència, obertes a ampliar la família amb alguna altra persona, home o dona, que hagi fet un procés de treball personal i hagi assolit un grau de maduresa i autoestima que li doni autonomia i capacitat de gestionar la seva vida sense dependències malaltisses.

És cert que hi ha moltes parelles i famílies que han trobat, en el model tradicional, la seva felicitat i benestar, però també és cert que les estadístiques diuen que de les parelles oficialment enregistrades se’n divorcia més del 60%. Aquesta realitat ens fa pensar que hi ha d’haver altres formes d’establir vincles íntims i afectius diferents del model tradicional.

Aquest projecte de família de cor, inspirat per aquesta realitat actual, vol ser un model alternatiu de família per les persones que senten que el model tradicional de parella i família els limita, condiciona, paralitza, ofega, o simplement no els motiva.

Ens proposem integrar en aquest projecte els avantatges de viure sol amb els avantatges de viure en família, mantenint la llibertat individual -sense convertir-nos en individualistes- i mantenint alhora la calidesa, tendresa…i AMOR INCONDICIONAL, que desperta i reforça la unió entre els membres de la família de cor.

Per a nosaltres la família de cor és una opció de vida constructiva, oberta i estimuladora del nostre desenvolupament integral. El fet de ser més de dues persones ens ajuda a no polaritzar-nos en la dualitat tancada i exclusivista. No hem d’oblidar que tant la vida com l’amor transcendeixen qualsevol tipus d’estructura tancada. Pretendre encabir la vida i l’amor en una estructura tancada implica inevitablement que la vida i l’amor s’ofeguin i desapareguin, davant la necessitat de respirar aires nous. Podríem comparar el que passa en una relació tancada amb el que passa en una habitació que no es ventila mai, o en una bassa d’aigua estancada.

Aquesta opció de vida és una tercera via per a les persones que s’interessen per noves alternatives de família, diferents del model tradicional, i també per als qui han viscut en parella i han pogut experimentar com aquesta forma de vida és una estructura que limita i ofega la seva creativitat i il·lusió de viure.

De manera semblant al projecte GATH, de moment estem fent camí, però el trajecte recorregut fins ara permet que ens sentim molt esperançats i optimistes, aprenent moltes coses, una de les quals és la necessitat ineludible d’haver fet un procés personal de teràpia o transformació, o fer-lo paral·lelament.

Qui estigui interessat/da a saber més d’aquest projecte i de la nostra experiència, es pot posar en contacte amb nosaltres.