Meditació Holística


Què és

La Meditació Holística cultiva una espiritualitat integral que incorpora la veu i la saviesa del cos, de l’instint, del cor, de la ment i de la consciència.

Actualment es tendeix a valorar l’activitat, l’acció, la productivitat, la rapidesa… més que no pas el recolliment, la lentitud, el silenci, el repòs… Aquesta tendència desencadena moltes d’alteracions de la salut: estrès, tensió, angoixa, insomni, etc. Davant d’aquest panorama emergeix, cada cop més, la necessitat de tornar a connectar amb els ritmes naturals de la vida i promoure l’equilibri entre l’activitat i el repòs.

La Meditació Holística inclou contacte físic contemplatiu i respectuós entre els participants, que facilita el restabliment de la connexió amb l’harmonia natural del nostre ésser, i fomenta l’obertura a la transcendència (així és com entenem l’espiritualitat).

A qui va adreçat

A totes les persones (nens/es a partir dels 6 anys, adolescents i adults) que valoren i s’interessen per una forma de meditació interactiva que impliqui tots els nivells de la persona (cos, energia vital, emocions-sentiments i ment) i que atengui les dimensions individual, social i espiritual de l’ésser humà.

Què aporta

  • Descans, pau i serenor. Reforça l’obertura i connexió espiritual.

  • Consciència de la pròpia realitat i de la realitat de l’entorn amb què interaccionem.

  • Una major unió de la ment amb el cos, amb l’energia vital i amb les emocions-sentiments.

  • Connexió profunda amb l’harmonia natural del nostre ésser.

  • Reforçament de la relació amb les persones de l’entorn, fonamentada en l’amor i acceptació incondicional. Potencia el sentiment de comunitat.

  • Facilita la integració, tant a nivell individual com social.

Com funciona

La Meditació Holística es pot practicar com a complement a un altre taller o com a pràctica específica en dies i hores acordades.

 

CONTACTA AMB NOSALTRES