conciencia holistica

La Consciència Holística acompanya les persones a experimentar, viure i comprendre com, respectant l’ordre natural de la vida i
els seus cicles, s’aconsegueix un desenvolupament harmoniós i saludable de l’ésser humà. Entenem l’ésser humà en tots els
seus aspectes: els diferents nivells (corporal, vital emocional, mental i espiritual); les seves polaritats (donar-rebre; forçasuavitat;
masculí-femení, etc.) i les dues dimensions (individual-social). Considerem que el grau de coherència i harmonia entre
tots aquests aspectes és el que determina l’estat o grau de salut, tant dels individus, com de les parelles, famílies, col·lectius i
estructures o institucions socials.

Un major coneixement de si mateix/a i un millor aprofitament de les pròpies capacitats, és a dir:

  • Endinsar-se en els diferents nivells de l’ésser humà: cos, energia, emocions-sentiments i ment.
  • Conèixer i aprendre a fluir entre les polaritats que ens constitueixen com a éssers humans: masculí-femení, suaufort, … per tal d’anar aconseguint l’equilibri i la integració d’aquestes polaritats.
  • Integrar i harmonitzar les dimensions individual i social (comunitària).
 • Discerniment entre l’essència genuïna de cada persona i els patrons heretats, i/o apresos que ens limiten.
 • Connexió amb les potencialitats de cadascú.
 • Fluir amb els cicles de la vida i els seus processos naturals.
 • Un notable millorament de les relacions de parella i familiars.
 • Orientació clara i precisa per promoure el propi desenvolupament integral.
 • Millorament de la salut i el benestar en tots els aspectes.
 • Coneixement de l’enfocament holístic en base a la pròpia experiència.
 • Apropament al que podria ser el veritable sentit de l’existència humana, i eines per anar-ho aplicant a la pròpia vida.

Treballem tots els aspectes esmentats en l’apartat Què és. Fem una breu introducció al nivell que treballem, començant,
normalment pel cos, ja que és la base o estructura que conté i sosté la pròpia energia vital, i ho compaginem amb pràctiques
en què hi participa tot el grup amb d’altres realitzades en grups reduïts. Després de les pràctiques fem l’elaboració de
l’experiència viscuda per cada un/a dels participants, construint així coneixement partint de la pròpia experiència i de la dels
companys/es.

A tota persona interessada en el propi desenvolupament integral i en conèixer vivencialment l’enfocament holístic.

Glòria B. Playà. Vaig estudiar magisteri, impulsada per l’amor a la vida i als qui en transmeten
l’essència més pura, els infants. Aquesta vocació s’ha anat convertint en una recerca
continuada amb l’objectiu de trobar noves maneres d’acompanyar les persones, facilitant el
seu desenvolupament i maduració sense allunyar-se de l’essència de la vida, la innocència
primordial. Així, l’any 1994 entro en contacte amb Estel, Centre de Creixement personal i
Escola d’Estudis Integrals, de Barcelona i començo un treball d’autoconeixement que em porta
a aprofundir en l’enfocament de Transformació Holística i a anar-lo integrant a la meva vida
quotidiana. Diplomada en Transformació Holística, aplicada a l’Holoteràpia i a l’Educació,
ofereixo tallers per transmetre aquesta visió holística.