Formació

Formació de vida i de per vida

Dues etapes diferenciades

Pla de formació d'estel

Formació en Transfomació Holística

Què és?

L’Holoteràpia és una professió nova, no reglada, on s’acompanyen a les persones per al seu desenvolupament integral. Entenem la formació com un acompanyament de l’alumne/a perquè pugui conèixer les seves capacitats i aprengui a donar-hi forma útil per al seu propi desenvolupament integral, i també per a la seva tasca professional, bé sigui com a complement a la professió que ja exerceix, o bé com a Holoterapeuta, segons quina sigui l’opció escollida pel propi alumne/a.

Per tant, la formació que s’imparteix a ESTEL contempla, en primer lloc, el que l’alumne/a ja té, no el que li falta. A mesura que l’alumne/a es va fent conscient de les seves pròpies capacitats innates i hi va donant forma en el sentit abans esmentat, va construint una identitat professional pròpia, singular i única, com ho és la seva identitat personal. Les lectures, l’experiència i les aportacions d’altres professionals li serviran per implementar i enriquir la pròpia identitat personal i professional.

Principis bàsics del professional

Què aporta?

El/la professional que exerceix en Transformació Holística ha d’estar dotat/da de la maduresa humana suficient perquè no hi hagi contradiccions profundes entre la seva vida personal i la professional.

Aquest és el motiu pel qual considerem indispensable que un/a professional, abans d’acompanyar a altres persones, ha d’haver après a ajudar-se a sí mateix/a, passant per un procés de transformació personal. Així mateix convé que compagini la seva pràctica professional amb algun tipus de supervisió o contrast amb altres professionals que l’ajudi a mantenir-se en la coherència i a seguir creixent personalment i professionalment.

L’acompanyament professional, tal com l’entenem, valora la relació personal com un element clau en el procés de transformació.

Així, doncs, l’acompanyant ha de ser capaç d’acceptar l’usuari/a i d’establir-hi una relació persona a persona, facilitant-li el desenvolupament dels seus propis recursos humans. Per altra banda, ha de saber gestionar de manera coherent i adequada la seva pròpia experiència i els seus sentiments, de manera que no interfereixin el procés de l’usuari/a.

L’acompanyant professional ha de ser capaç d’elaborar un projecte global, basat en les necessitats, motivacions més profundes i plantejaments de l’usuari/a i de sí mateix/a. (llegir més…) Aquest plantejament ha d’estar fonamentat en principis bàsics que conformen el funcionament harmoniós i coherent de tot ésser humà, tenint en compte al mateix temps, les peculiaritats de cadascú, que són les que el configuren com a ésser genuí i singular.

Tot i que les tècniques, des del nostre punt de vista, no siguin un element prioritari, sovint esdevenen indispensables per facilitar determinats passos del procés de transformació de l’usuari/a.

Així, com més tècniques conegui, l’acompanyant disposarà d’un major arsenal de recursos. Això, però, implica una gestió adequada i oportuna per part de l’acompanyant, per aplicar-les segons convingui en el marc del procés de l’usuari/a, globalment considerat. Les tècniques han de ser utilitzades en funció de la persona, no a l’inrevés.

Es refereix a la capacitat per part de l’acompanyant de compaginar, de manera efectiva i apropiada, el ritme i condicions específiques de l’usuari/a i els diferents elements que conflueixen en el procés de transformació holística.

L’habilitat professional inclou la tasca de facilitar a l’usuari/a la mobilització i presa de consciència dels mecanismes que interfereixen en el seu procés de transformació, i també la tasca d’elaboració i integració en els diferents nivells, polaritats i dimensions de tot el que s’hagi mobilitzat.

L’acompanyant professional ha de tenir una estructura teòrica clara i suficient que li permeti explicar amb paraules o per escrit davant de sí mateix, d’altres professionals i del propi usuari/a, si cal, la seva manera professional d’actuar.

La teoria no ha d’estar dissociada de la pràctica professional sinó que ha de servir per reforçar-la i compartir-la amb altres professionals.

L’acompanyant professional ha de tenir una estructura teòrica clara i suficient que li permeti explicar amb paraules o per escrit davant de sí mateix, d’altres professionals i del propi usuari/a, si cal, la seva manera professional d’actuar.

La teoria no ha d’estar dissociada de la pràctica professional sinó que ha de servir per reforçar-la i compartir-la amb altres professionals.

Des de tres àrees

Com treballem?

Àrea vivencial

L’àrea vivencial es refereix als aspectes personals de l’alumne/a, que es consideren d’atenció prioritària.

Si l’alumne/a es troba en una etapa de la seva vida marcada per conflictes personals que l’absorbeixen, aquesta situació ha de ser atesa prioritàriament durant l’aprenentatge, en un marc apropiat.

Àrea didàctica

L’àrea didàctica es refereix a l’entrenament professional pròpiament dit. És una manera d’aprendre practicant.

Consisteix en un joc de rols experimentats de manera rotatòria, la qual cosa permet a l’alumne/a aprendre des del rol d’acompanyant (“com si” fos acompanyant), des del rol d’usuari/a (real o “com si” ho fos) i des del rol d’observador/a.

Àrea teòrica

L’àrea teòrica és, en primer lloc, l’elaboració verbal i escrita que fa el propi alumne/a a partir de les àrees anteriors. Aquesta elaboració serà contrastada amb la dels altres companys/es, amb el tutor/a i amb referències bibliogràfiques.

Experiències i valoracions

¿Que n'opinen?

La formació en Transformació Holística d’Estel que estic realitzant i aplicant a la meva escola és la formació més completa i important que he fet. Aquesta formació no només m’ajuda a canviar la mirada cap al nen observat (per poder-lo ajudar millor) sinó que ha canviat la mirada cap a mi mateixa. És un treball d’investigació i un treball d’autoconeixement interior que em porta a mirar endins, a créixer en consciència, a evolucionar i a replantejar-me moltes coses.

Partim de l’observació i de la vivència per arribar a anar construint coneixement, d’aquesta manera cada treball és únic, motivador i engrescador..

Després d’haver fet dues carreres universitàries, i amb elles molts treballs, puc afirmar que sens dubte, cada treball fet a Estel ha deixat empremta… Descobreixo una altra manera d’aprendre que em motiva i fa que m’impliqui al cent per cent tota jo, des de la meva ment fins al meu cos, incloent emocions i la meva ànima.

Estic molt agraïda de com aquesta Formació de Transformació Holística aplicada a l’educació està produint un canvi a la meva vida personal i professional.

Bea Colomer Real

Curs 2022-2023
Característiques de la formació de l’Escola d’ESTEL

Trets distintius

1 La formació comença per l’autoconeixement de l’alumne/a.

2 La durada de la formació no està predeterminada.

3 Es comença per la pràctica vivencial.

4 La teoria s’elabora a partir de la pràctica vivencial, i s’entén com la “capacitat d’explicar i argumentar l’enfocament i pràctica professional, amb paraules i per escrit, tant davant de si mateix/a com davant de l’usuari/a, i també d’altres professionals”.

Certificació

Diploma en Transformació Holística

Cada any es dona un certificat amb constància de les hores impartides. Al final de la formació es dona un diploma que concedeix l’Escola d’ESTEL i és privat. Acredita que l’alumne/a s’ha format en una professió nova, no reglada, que només s’imparteix a ESTEL, i que està preparat/ada per acompanyar les persones en el seu procés de transformació holística. L’excel·lència del Diploma no es fonamenta en l’oficialitat sinó en l’acurada preparació professional de l’alumne/a i en la seva pràctica honesta, responsable, respectuosa, efectiva i altament qualificada.

L’Escola d’Estudis Integrals d’ESTEL forma professionals especialitzats en l’acompanyament de processos de Transformació Holística.

Newsletter

© Copyright 2023 | Estel | Avís legal

Obrir el xat
1
Hola! Et podem ajudar?