DESCARREGAR PROGRAMA PDF

Sexualitat/Integració Holística


Què és

Cal aclarir que, en aquest treball, amb el terme Sexualitat ens referim a l’energia vital primària de què som dipositaris tots els éssers humans. Entenem que l’energia sexual és font de vida, de regeneració i de creativitat.

Aquest és un treball per a persones que volen aprofundir en la Transformació Holística. Potencia la curació i el creixement de la persona en tots els seus aspectes, i promou l’harmonia i coherència entre l’energia primària i l’energia espiritual. Es treballa de manera vivencial, i s’involucra en el treball el cos, l’energia sexual, el cor, la ment, l’espiritualitat i la natura. El treball potencia la identitat única de cada participant i el despertar del propi guia interior. Els/les participants aprenen a regular el propi procés des de la consciència de les capacitats presents i els límits necessaris en cada moment. Treballar amb l’energia primària, sexual, permet una renovada concepció i gestació, i el renaixement a una vida nova, coherent i harmoniosa amb el nostre ser genuí.

Aquest treball es basa en l’experiència i implica contacte físic. El contacte és sempre respectuós, no intencional, no sexual, i potencia l’acceptació de i el despertar en els diferents aspectes de la realitat humana.

A qui va adreçat

A les persones majors d’edat que, per necessitat de salut o per inquietud personal, volen aprofundir en el seu procés de transformació i apostar per un desenvolupament holístic des del seu ésser genuí.

Què aporta

  • Aprofundiment en la pràctica de l’acceptació incondicional com a clau fonamental per a la curació, creixement i transformació personal i comunitària.

  • Reconeixement i acceptació de la pròpia realitat sexual i espiritual.

  • Alliberació progressiva de la vergonya associada al cos i a la sexualitat. Aquesta alliberació és necessària per facilitar l’encarnació de l’energia primària, ja que la vergonya contrau i tanca el cos, impedint que l’energia s’encarni (prengui cos).

  • Identificació de vies d’integració de la sexualitat i de l’espiritualitat en la vida quotidiana.

  • Consciència de l’impacte de la integració de la sexualitat i de l’espiritualitat en l’emergència del cor des de la seva naturalesa essencial, més enllà de referents i patrons establerts.

  • Identificació de vies d’accés al propi cor essencial.

  • Integració i harmonització de les dues polaritats, la femenina i la masculina, presents en totes les persones, dones i homes, despertant el potencial creatiu que genera la integració.

  • Integració i harmonització de les dimensions individual i social (comunitària), presents en totes les persones, despertant el potencial harmonitzador i creatiu que n’emergeix.

  • Aprenentatge de la gestió de la pròpia realitat humana, atenent inquietuds i conflictes personals i únics, més enllà de referents i patrons psicològics i culturals, heretats i/o apresos.

Com es treballa

Es treballen tots els aspectes bàsics per a una bona salut de l’ésser humà: cos, energia vital, emocions–sentiments, ment lògica-analògica, obertura a la transcendència (espiritualitat); també les dues polaritats (receptivitat-proclivitat), i les dues dimensions (individual-social).

Comencem per una pràctica de mobilització i una breu introducció al nivell que treballem, prioritzant, normalment, el cos, ja que és la base o estructura que conté i sosté la pròpia energia vital. Expliquem la pràctica que farem utilitzant una demostració com a exemple. Compaginem pràctiques en què hi participa tot el grup amb d’altres realitzades en grups reduïts, proposades pels membres del grup i pactades de comú acord entre els participants.

Les pràctiques pactades de comú acord entre membres del grup s’anomenen “contractes”, denominació creada pel Ramon V. Albareda a finals dels anys 70, quan va començar aquest treball amb la Sexualitat, per intitular les pràctiques en grups de dues, tres o més persones, pactades entre elles, i en les quals s’acorda el què, el com, l’espai, el temps i els límits que cadascú posa. Aquesta modalitat i la denominació de contractes va ser creada en el marc del treball de Sexualitat Holística/Integració Holística, creat també pel Ramon V. Albareda, i en què, posteriorment, es va incorporar com a professional la Marina T. Romero.

En aquesta nova etapa decidim canviar la denominació de contractes per acords. Creiem que acords és un terme que reflecteix millor el contingut d’aquestes pràctiques en grups reduïts.

En acabar les pràctiques acordades, convidem els participants a elaborar el que cadascú ha viscut, construint així coneixement en base a la pròpia experiència personal i a la dels companys/es.

Tant les pràctiques en grup com les acordades, juntament amb l’elaboració posterior, ajuden a prendre consciència de tots els aspectes que configuren l’ésser humà esmentats anteriorment, faciliten la comprensió de nosaltres mateixos com a éssers holístics, ajuden a millorar interiorment i també a fluir millor en la nostra relació amb l’entorn. És un procés que ens porta a conèixer, aprofundir i transformar l’energia primària, sexual, de manera coherent, harmoniosa i constructiva, en els tres nivells d’estructures que disposem: corporals, emocionals i mentals, així, en aquest ordre.

Com funciona

Trobades intensives en cap de setmana: 12 hores/trobada (dissabte matí i tarda, i diumenge matí).

També es poden organitzar Trobades regulars de 3 hores, setmanals o quinzenals.

NOTA: Tant el treball de Consciència Holística com el de Sexualitat/Integració Holística també es poden aplicar a nivell individual, de forma complementària o no, al treball en grup.

CONTACTA AMB NOSALTRES